Dotazník kontraindikací

Existují okolnosti, při kterých není možné provést masáž. Tyto okolnosti se nazývají kontraindikace a rozdělují se na částečné a celkové.

Při celkových kontraindikacích nelze masáž provést. V částečných kontraindikacích je třeba dbát zvýšené opatrnosti, záleží na klientovi, zda bude masáž provedena.

U každého druhu masáže jsou uvedeny konkrétní kontraindikace. Před objednáním si prosím zjistěte, zda se na Vás nevztahuje nějaká celková kontraindikace.

Dotazník ke stažení

Dotazník si můžete vytisknout, nebo ho s Vámi vyplním. Dotazník se vyplňuje při první návštěvě a při nějaké změně zdravotního stavu.